Mobil (responsive) tasarım genel olarak kullanılan cihazların çözünürlüğüne gore tasarlanmış olup, tüm tarayıcılarda aynı ya da değişik çözünürlüklerde ekranın kendisini şekillendirerek ortaya çıkmasıdır. Duyarlı ve uyumlu web tasarım anlamına da gelir. Son zamanlarda sıkça duyulan bu tasarım ilk olarak 2010 senesinde ortaya çıkarak popüler hale geldi. Bu tasarım ile web…

İzmir Web Tasarım Nedir?

İnternet’in günümüzde mühim aşama bir yer almasıyla bu dünyada var olmak isteyenlerin ilk adımı bir internet sayfası oluşturmak olmuşur. Her evin bir kapısı ve o kapıyı açan bir anahtar olduğu benzer biçimde bu sanal dünyanın kapılarıda arama motorları olmuştur. …

Mobil Dostu Web Siteleri “Siteniz mobil cihazlarla uyumlu çalışsın, firmanız ziyaretçi kaybı yaşamasın”
Mobil web sayfa tasarımı 2015 yılı itibariyle büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 21 nisan google algoritma güncellemesi ile ehemmiyet kazanan mobil internet sayfası, firmaların mobil aramalar da ziyaretçi kaybetmemek adına haiz olması ihtiyaç duyulan bir yapı haline geldi.

İzmir Web

Mobil Uyumlu Tasarım, Yönetilebilir Web Paneli, SEO Uyumlu Kodlama. İzmir web tasarım ve yazılım çözümleri. Adwords Yönetimi. Kurumsal Danışmanlık.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store